Phần 4 Chương 7: Vị tri kỷ giả dụng Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

Phần 4 Chương 7: Vị tri kỷ giả dụng

Danh mục cuốn "Đắc Nhân Tâm"

Lời tựa Đắc Nhân Tâm
Phần thứ nhất: Chương 1 - Muốn lấy mật đừng phá tổ ong
Phần 1 Chương 2: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế
Phần 1 Chương 3: Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ
Phần 1 Chương 4: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất
Phần 2 Chương 1: Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở
Phần 2 Chương 2: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến
Phần 2 Chương 3: Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại
Phần 2 Chương 4: Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không ? Dễ lắm!
Phần 2 Chương 5: Làm sao gây được thiện cảm?
Phần 2 Chương 6: Làm sao cho người ta ưa mình liền?
PHẦN THỨ BA Chương 1: Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại
Phần 3 Chương 2: Một cách chắc chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào ?
Phần 3 Chương 3: Quá tắc quy cung
Phần 3 Chương 4: Do trái tim sẽ thắng được lý trí
Phần 3 Chương 5: Bí quyết của Socrate
Phần 3 Chương 6: Xả hơi
Phần 3 Chương 7: Thiện bất chuyên mỹ
Phần 3 Chương 8: Qui tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường
Phần 3 Chương 9: Loài người muốn gì?
Phần 3 Chương 10: Gợi những tình cảm cao thượng
Phần 3 Chương 11: Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người
Phần 3 Chương 12: Khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao
Phần 4 Chương 1: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau này
Phần 4 Chương 2: Chỉ trích cách nào khỏi gây thù oán
Phần 4 Chương 3: Hãy tự cáo lỗi trước đã
Phần 4 Chương 4: Đừng ra lệnh
Phần 4 Chương 5: Giữ thể diện cho người
Phần 4 Chương 6: Khích lệ người ta cách nào ?
Phần 4 Chương 7: Vị tri kỷ giả dụng
Phần 4 Chương 8: Nên khuyến khích người
Phần 4 Chương 9: Làm sao cho người ta vui thích làm công việc bạn nhờ cậy
Phần 5 Chương độc nhất
Phần 6 Chương 1: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất?
Phần 6 Chương 2: Tùy ngộ nhi an
Phần 6 Chương 3: Thương nhau chín bỏ làm mười
Phần 6 Chương 4: Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng
Phần 6 Chương 5: Cái gì làm cảm động một người đàn bà ?
Phần 6 Chương 6: Phu phụ tương kính như tân
Phần 6 Chương 7: Những kẻ thất học trong hôn nhân
Phần thứ 7 Vài câu hỏi
Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê
Các cuốn liên quan