Đắc Nhân Tâm In
Lời tựa Đắc Nhân Tâm
Lời tựa Đắc Nhân Tâm

Lời tựa cuốn sách Đắc Nhân Tâm

Phần thứ nhất: Chương 1 - Muốn lấy mật đừng phá tổ ong
Phần thứ nhất: Chương 1 - Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

Phần thứ nhất:Những thuật căn bản để dẫn đạo người.

Chương 1: Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

Phần 1 Chương 2: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế
Phần 1 Chương 2: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế

Chương 2: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế

Phần 1 Chương 3: Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ
Phần 1 Chương 3: Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ

Phần thứ nhất - Chương 3: Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ

Phần 1 Chương 4: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất
Phần 1 Chương 4: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất

Phần 1 Chương 4: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất

Phần 2 Chương 1: Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở
Phần 2 Chương 1: Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở

Phần thứ hai: Sáu cách để gây thiện cảm

Chương 1: Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở

Phần 2 Chương 2: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến
Phần 2 Chương 2: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến

Phần 2 Chương 2: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến

Phần 2 Chương 3: Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại
Phần 2 Chương 3: Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại

Phần 2 Chương 3: Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại

Phần 2 Chương 4: Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không ? Dễ lắm!
Phần 2 Chương 4: Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không ? Dễ lắm!

Phần 2 Chương 4: Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không ? Dễ lắm!

Phần 2 Chương 5: Làm sao gây được thiện cảm?
Phần 2 Chương 5: Làm sao gây được thiện cảm?

Phần 2 Chương 5: Làm sao gây được thiện cảm?

Phần 2 Chương 6: Làm sao cho người ta ưa mình liền?
Phần 2 Chương 6: Làm sao cho người ta ưa mình liền?

Phần 2 Chương 6: Làm sao cho người ta ưa mình liền?

PHẦN THỨ BA Chương 1: Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại
PHẦN THỨ BA Chương 1: Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại

PHẦN THỨ BA: Mười hai cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình

Chương 1: - Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại

Phần 3 Chương 2: Một cách chắc chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào ?
Phần 3 Chương 2: Một cách chắc chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào ?

Phần 3 Chương 2: Một cách chắc chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào ?

Phần 3 Chương 3: Quá tắc quy cung
Phần 3 Chương 3: Quá tắc quy cung

Phần 3 Chương 3: Quá tắc quy cung

Phần 3 Chương 4: Do trái tim sẽ thắng được lý trí
Phần 3 Chương 4: Do trái tim sẽ thắng được lý trí

Phần 3 Chương 4: Do trái tim sẽ thắng được lý trí

Phần 3 Chương 5: Bí quyết của Socrate
Phần 3 Chương 5: Bí quyết của Socrate

Phần 3 Chương 5: Bí quyết của Socrate

Phần 3 Chương 6: Xả hơi
Phần 3 Chương 6: Xả hơi

Phần 3 Chương 6: Xả hơi

Phần 3 Chương 7: Thiện bất chuyên mỹ
Phần 3 Chương 7: Thiện bất chuyên mỹ

Phần 3 Chương 7: Thiện bất chuyên mỹ

Phần 3 Chương 8: Qui tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường
Phần 3 Chương 8: Qui tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường

Phần 3 Chương 8: Qui tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường

Phần 3 Chương 9: Loài người muốn gì?
Phần 3 Chương 9: Loài người muốn gì?

Phần 3 Chương 9: Loài người muốn gì?

Phần 3 Chương 10: Gợi những tình cảm cao thượng
Phần 3 Chương 10: Gợi những tình cảm cao thượng

Phần 3 Chương 10: Gợi những tình cảm cao thượng

Phần 3 Chương 11: Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người
Phần 3 Chương 11: Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người

Phần 3 Chương 11: Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người

Phần 3 Chương 12: Khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao
Phần 3 Chương 12: Khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao

Phần 3 Chương 12: Khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao

Phần 4 Chương 1: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau này
Phần 4 Chương 1: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau này

Phần thứ tư: Chín cách sửa tính người mà không làm cho họ giận dữ, phật ý

Chương 1: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau này

Phần 4 Chương 2: Chỉ trích cách nào khỏi gây thù oán
Phần 4 Chương 2: Chỉ trích cách nào khỏi gây thù oán

Phần 4 Chương 2: Chỉ trích cách nào khỏi gây thù oán

Phần 4 Chương 3: Hãy tự cáo lỗi trước đã
Phần 4 Chương 3: Hãy tự cáo lỗi trước đã

Phần 4 Chương 3: Hãy tự cáo lỗi trước đã

Phần 4 Chương 4: Đừng ra lệnh
Phần 4 Chương 4: Đừng ra lệnh

Phần 4 Chương 4: Đừng ra lệnh

Phần 4 Chương 5: Giữ thể diện cho người
Phần 4 Chương 5: Giữ thể diện cho người

Phần 4 Chương 5: Giữ thể diện cho người

Phần 4 Chương 6: Khích lệ người ta cách nào ?
Phần 4 Chương 6: Khích lệ người ta cách nào ?

Phần 4 Chương 6: Khích lệ người ta cách nào ?

Phần 4 Chương 7: Vị tri kỷ giả dụng
Phần 4 Chương 7: Vị tri kỷ giả dụng

Phần 4 Chương 7: Vị tri kỷ giả dụng

Phần 4 Chương 8: Nên khuyến khích người
Phần 4 Chương 8: Nên khuyến khích người

Phần 4 Chương 8: Nên khuyến khích người

Phần 4 Chương 9: Làm sao cho người ta vui thích làm công việc bạn nhờ cậy
Phần 4 Chương 9: Làm sao cho người ta vui thích làm công việc bạn nhờ cậy

Phần 4 Chương 9: Làm sao cho người ta vui thích làm công việc bạn nhờ cậy

Phần 5 Chương độc nhất
Phần 5 Chương độc nhất

Phần thứ 5: Những bức thư mầu nhiệm

Chương độc nhất

Phần 6 Chương 1: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất?
Phần 6 Chương 1: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất?

Phần 6: Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình

Chương 1: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất?

Phần 6 Chương 2: Tùy ngộ nhi an
Phần 6 Chương 2: Tùy ngộ nhi an

Phần 6 Chương 2: Tùy ngộ nhi an

Phần 6 Chương 3: Thương nhau chín bỏ làm mười
Phần 6 Chương 3: Thương nhau chín bỏ làm mười

Phần 6 Chương 3: Thương nhau chín bỏ làm mười

Phần 6 Chương 4: Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng
Phần 6 Chương 4: Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng

Phần 6 Chương 4: Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng

Phần 6 Chương 5: Cái gì làm cảm động một người đàn bà ?
Phần 6 Chương 5: Cái gì làm cảm động một người đàn bà ?

Phần 6 Chương 5: Cái gì làm cảm động một người đàn bà ?

Phần 6 Chương 6: Phu phụ tương kính như tân
Phần 6 Chương 6: Phu phụ tương kính như tân

Phần 6 Chương 6: Phu phụ tương kính như tân

Phần 6 Chương 7: Những kẻ thất học trong hôn nhân
Phần 6 Chương 7: Những kẻ thất học trong hôn nhân

Phần 6 Chương 7: Những kẻ thất học trong hôn nhân

Phần thứ 7 Vài câu hỏi
Phần thứ 7 Vài câu hỏi

Phần thứ 7: Vài câu hỏi

Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê
Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê

Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê