Gương Danh Nhân In
Lời tựa Gương Danh Nhân
Lời tựa Gương Danh Nhân

Lời tựa Gương Danh Nhân

Heinrich Schlieman - Một người trong bốn mươi năm chỉ ước ao được đào đất
Heinrich Schlieman - Một người trong bốn mươi năm chỉ ước ao được đào đất

Heinrich Schlieman - Một người trong bốn mươi năm chỉ ước ao được đào đất

Quản Trọng - Một chính trị gia biết bỏ tiểu tiết để mưu đại sự
Quản Trọng - Một chính trị gia biết bỏ tiểu tiết để mưu đại sự

Quản Trọng - Một chính trị gia biết bỏ tiểu tiết để mưu đại sự

Benjamin Franklin - Một ấn công tự học mà thành một nhà khoa học, một nhà lập pháp và một vị thủ lãnh
Benjamin Franklin - Một ấn công tự học mà thành một nhà khoa học, một nhà lập pháp và một vị thủ lãnh

Benjamin Franklin - Một ấn công tự học mà thành một nhà khoa học, một nhà lập pháp và một vị thủ lãnh

Mahatma Gandhic - Lương tâm của nhân loại
Mahatma Gandhic - Lương tâm của nhân loại

Mahatma Gandhic - Lương tâm của nhân loại

Léon Tolstoï một á thánh
Léon Tolstoï một á thánh

Léon Tolstoï một á thánh

 

Vương Dương Minh một người đã đạt được mục đích là học để làm thánh
Vương Dương Minh một người đã đạt được mục đích là học để làm thánh

Vương Dương Minh một người đã đạt được mục đích là học để làm thánh

Arbraham Lincoln một người quân tử phương Tây, đã lấy đức để trị dân
Arbraham Lincoln một người quân tử phương Tây, đã lấy đức để trị dân

Arbraham Lincoln một người quân tử phương Tây, đã lấy đức để trị dân