Mười lăm gương phụ nữ
15. Nelly Sachs : tiếng nói bi thảm của dân tộc Do Thái Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
15. Nelly Sachs : tiếng nói bi thảm của dân tộc Do Thái
Danh mục cuốn "Mười lăm gương phụ nữ"

Tựa - Mười lăm gương phụ nữ
1. Clotilde Lomboro : ân nhân của những người bại liệt
2. Maria Deraismes : người suốt đời chiến đấu cho nữ quyền
3. Hèlène Bresslau : theo chồng vô rừng Phi Châu để săn sóc cho các người da đen
4. Louise Hervieu : một người đau khổ để cứu muôn người
5. David Neel : người đàn bà đầu tiên vô cấm thành Lhassa
6. Lafugie : mạo hiểm khắp châu Á với một giá vẽ và một cây cọ
7. Ba người đàn bà một nét mặt - cùng gan dạ phi thường mà cùng khiêm tốn - Tamara Koutalova, Colette Duval, Valentina Terechkova
10. Pearl Buck : giúp đời để quên khổ
11. Han Suyin : một người biết chấp nhận cuộc đời
12. Selma Lagerlof : nữ sĩ đầu tiên được giải Nobel
13. Sigrid Undset : một nữ sĩ can đảm tự tìm hiểu mình
14. Gabriela Mistral : “Tôi sẽ hát để an ủi loài người”
15. Nelly Sachs : tiếng nói bi thảm của dân tộc Do Thái
Các cuốn liên quan