Giúp chồng thành công
31. Chương XXXI : Tài cán của chồng thì nên khen còn tật xấu của chồng thì nên giấu Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
31. Chương XXXI : Tài cán của chồng thì nên khen còn tật xấu của chồng thì nên giấu
Danh mục cuốn "Giúp chồng thành công"

0.1.Tựa của dịch giả
0.2.Tựa của tác giả
1. Chương I : Giúp chồng nhận mục đích
2. Chương II : Một mục đích đã đạt được rồi kiếm thêm một mục đích khác
3. Chương III : Những điều mà bà nội trợ nào cũng phải biết về đức nhiệt thành
4. Chương IV : Sáu cách tăng lòng nhiệt thành
5. Chương V : Nghe cách nào cho có ích
6. Chương VI : Ông nhà là hai người đấy, thưa bà
7. Chương VII : Nếu mọi sự không như ý thì càng phải tự tin
8. Chương VIII : Biết rõ nghề của chồng rồi giúp chồng
9. Chương IX : Cư xử với cô thư ký của chồng ra sao
10. Chương X : Thúc chồng luôn học thêm
11. Chương XI : Sẵn sàng nhận nghịch cảnh
12. Chương XII : Làm sao lăn lóc mà vẫn vui vẻ
13. Chương XIII : Ông nhà làm việc quá
14. Chương XIV : Cách thích nghi với những hoàn cảnh hơi đặc biệt
15. Chương XV : Trường hợp chồng làm việc tại nhà
16. Chương XVI : Công việc của bà có thể làm trở ngại ông nhà không ?
17. Chương XVII : Phải theo kịp chồng
18. Chương XVIII : Tại sao đàn ông bỏ nhà ?
19. Chương XIX : Đừng xen vào công việc của chồng
20. Chương XX : Đừng thử thay đổi cá tính của chồng
21. Chương XXI : Phải biết liều
22. Chương XXII : Nhà tôi dễ thương quá !
23. Chương XXIII : Thích cái chồng thích
24. Chương XXIV : Xúi chồng thích một cái gì
25. Chương XXV : Nên có công việc ở ngoài
26. Chương XXVI : Tài nội trợ của bà
27. Chương XXVII : Không khí đầm ấm trong gia đình
28. Chương XXVIII : Tôi không bao giờ phí thì giờ
29. Chương XXIX : Giản dị hóa đời sống
30. Chương XXX : Ba cách làm cho chồng được thiện cảm của nhiều người
31. Chương XXXI : Tài cán của chồng thì nên khen còn tật xấu của chồng thì nên giấu
32. Chương XXXII : Làm sao sống đủ với số tiền chồng kiếm được
33. Chương XXXIII : Sinh mạng của ông nhà ở trong tay bà
34. Chương XXXIV : Chúng ta phải hết sức dễ thương
Các cuốn liên quan