Ông kia nọ được ... sao tôi không? Saint Augustin

Danh ngôn 07 Đức thành thực

 • Danh ngôn 01 Đức tự tin
 • Danh Ngôn 02 Đức lạc quan
 • Danh ngôn - 03 Đức can đảm
 • Danh ngôn 04 Đức kiên nhẫn
 • Danh ngôn 05 Đức siêng năng
 • Danh ngôn 06 Đức khiêm tốn
 • Danh ngôn 07 Đức thành thực
 • Danh ngôn 08 Hành động
 • Danh ngôn 09 Thời giờ
 • Danh ngôn 10 Tha thứ
 • Danh ngôn 11 Mục tiêu
 • Danh ngôn 12 Đọc sách
 • Danh ngôn 13 Học tập
 • Danh ngôn 14 Sáng Tạo
 • Danh ngôn 15 Sức Khỏe

Đăng ký nhận
Danh Ngôn hàng ngày:

Nếu DANH NGÔN gứi tới email của bạn không hiển thị hình ảnh, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau: nhấn vào đây.