Ông kia nọ được ... sao tôi không? Saint Augustin

Giới thiệu chung

KHẨU HIỆU

“Ông kia bà nọ được… sao tôi không ?” Saint Augustin

BIỂU TƯỢNG

Tiêu chí:
Lựa chọn trên được căn cứ trên các tiêu chí sau : Nam - Nữ; Phương Đông - Phương Tây; Khoa học Tự nhiên - Khoa học Nhân văn; Hữu thần - Vô thần; Khoa học - Chính trị; Bác học - Tiểu học; Xưa - Nay.
Các vị có bậc sống rất khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là phục vụ lợi ích chung của nhân loại.

Ý nghĩa:
Cuộc đời của từng vĩ nhân trên đã là một kim tự tháp giá trị rồi. Các ngài cùng góp cổ phần xây dựng kim tự tháp giá trị chung cho nhân loại.
Biểu diễn cạnh của hình kim tự tháp là cây tre xanh Việt nam, điều này thể hiện lời mọi gọi mỗi chúng ta có trách nhiệm xây dựng kim tự tháp giá trị cuộc đời theo cách riêng của mình.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Thưa bạn. Đôi khi tự kiểm, tôi thấy mình yếu đuối và có phần nhu nhược lắm. Vô số dịp tôi đã làm những việc mà mình ý thức là không nên làm. Để rồi sau đó lại tự trách mình. Những dịp như vậy không phải là một lần, hai lần… mà là rất nhiều lần. Quả đúng như ai đó đã nói: “Những điều tôi muốn thì tôi không làm, còn những điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm” (For that which I do I allow not; for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. Romans 7:15)
Tự thú như thế, tôi thấy ngượng lắm. Nhưng vẫn chưa có cách nào hơn để giải phóng lương tâm một chút.
Thưa bạn, nếu bạn là người đã sở hữu một niềm tin kiên vững vào cuộc sống, tức là, giữa bề bộn các trách nhiệm mà bạn vẫn có thể sống yên tâm, sống nhàn, sống thanh thản, thì xin thành tâm chúc mừng bạn. Và theo thiển nghĩ của tôi, bạn khỏi cần ngó tới chương trình này.
Chương trình này chỉ để làm bạn với những người non đức tin như kẻ đang hầu chuyện bạn đây. Mấy lúc tâm hồn nhẹ cánh và làm việc đắc lực thì đều là những khoảnh khắc mà tư tưởng, tâm tình cao đẹp chiếm ưu thế trong tâm hồn cả. Từ kinh nghiệm bản thân mà tôi khám phá ra thuộc tính này. Nắm được đặc điểm này của tâm lý con người, nên tôi có ý tìm đọc sách về phát triển cá nhân, cách riêng về truyện các danh nhân văn hóa. Rất may, trong quá trình tìm kiếm đó, tôi đã gặp Tủ Sách Thanh Niên của học giả Nguyễn Hiến Lê, đặc biệt là bộ GƯƠNG DANH NHÂN. Những cuốn sách đó đã có sức nâng đỡ tâm hồn cách linh nghiệm.
Với sở thích này, tôi đã góp nhặt được một số ý tưởng tốt lành để nuôi dưỡng tâm hồn. Việc thường xuyên gợi lại những tư tưởng truyền cảm hứng đó giúp tiếp sức nội tâm khá mạnh mẽ.
Thưa bạn, cái duyên hấp dẫn tôi tới bộ sách của học giả Nguyễn Hiến Lê cũng như trải nghiệm cá nhân là vậy. Kính mời những bạn “cùng cảnh ngộ” đồng hành với chúng tôi tại www.guongdanhnhan.vn