Ông kia nọ được ... sao tôi không? Saint Augustin

 • Đức tự tin 2
 • Đức tự tin 2
 • Đức tự tin 3
 • Đức tự tin 4
 • Đức tự tin 5
 • Đức tự tin 6
 • Đức tự tin 7
 • Đức tự tin 8
 • Đức tự tin 9
 • Đức tự tin
 • Đức lạc quan
 • Đức can đảm
 • Đức kiên nhẫn
 • Đức siêng năng
 • Đức Khiêm tốn
 • Đức thành thục
 • Hành động
 • Thời giờ
 • Tha thứ
 • Mục tiêu
 • Đọc sách
 • Học tập
 • Sáng tạo
 • Sức khỏe
 • Than thinh lang
 • Ý nghĩa cuộc đời
 • Số Phận
 • Gương mẫu
 • Nói và làm
 • Hạnh Phúc
 • Ái Tình
 • Niềm tin

Đăng ký nhận
Danh Ngôn hàng ngày:

Nếu DANH NGÔN gứi tới email của bạn không hiển thị hình ảnh, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau: nhấn vào đây.